Retourneren

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
 2. Na annulering heeft u tot 14 dagen om uw product retour te sturen.
 3. Na tijdige retourmelding en zending krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
 4. De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening.
 5. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
 6. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via service@furwood.nl.
 7. Het verschuldigde orderbedrag wordt terugestort, mits het product tijdig en in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd:

 • verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Service- en Garantievoorwaarden Fietsen

De fietsen worden gemaakt van een houtsoort dat goed bestand tegen weersinvloeden. Het hout behoudt haar sterkte maar zal wel verkleuren en vergrijzen over de tijd. De fiets wordt afgewerkt met een beschermende olie. Om de kleur te behouden moet de fiets regelmatig met olie worden behandeld.

 1. De fiets wordt vrij van constructie- en/of materiaalfouten geleverd en voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden bij normaal gebruik.
 2. Tussen de vierde en de achtste week na levering dient een eerste onderhoudsbeurt te worden laten uitgevoerd (op kosten van Furwood en eerst na contact met Furwood).
 3. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de fiets. De garantie is niet overdraagbaar.
 4. Twee en een half (2,5) jaar voor de houten delen in geval van constructie en/of materiaalfouten daarin en eén (1) jaar voor alle overige onderdelen.
 5. Geen garantie wordt gegeven voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, wielen en lagers, tenzij sprake is van constructie- en/ of materiaalfouten.
 6. Geen garantie wordt gegeven voor verkleuring en vergrijzing van de houtonderdelen. De fiets wordt gemaakt van een houtsoort dat goed bestand tegen weersinvloeden. Het hout behoudt haar sterkte maar zal wel verkleuren en vergrijzen over de tijd. De fiets wordt afgewerkt met een beschermende olie. Om de kleur te behouden moet de fiets regelmatig met olie worden behandeld.

5. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

 • De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) binnen acht (8) weken na het leveren een controle beurt gekregen bij een professionele fietsenmaker.
 • De fiets is op onjuiste en/of onzorgvuldige manier gebruikt.
 • De fiets is aan technische reparaties (door andere reparateurs dan Bough Bikes) onderworpen die niet op vakkundige wijze verricht zijn.
 • De fiets is uitgebreid/toegevoegd met in naderhand gemonteerde onderdelen die niet overeen met de technische specificatie van de fiets komen of onjuist gemonteerd zijn door andere reparateurs dan Bough Bikes of de door Bough Bikes aangewezen partij.

6. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Furwood voor schade aan (onderdelen van) de fiets en nevenschade als gevolg van:

 • foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, zadels en versnellingen en/of het loslopen van de betreffende onderdelen.
 • niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, banden, ketting en tandwielen.
 • klimatologische invloeden zoals normale verwering van hout, lak of roest.

7. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Furwood is vastgesteld dat sprake is van een materiaal– en/of constructiefout, naar keuze van Furwood worden gerepareerd dan wel worden vervangen.
8. Furwood is niet aansprakelijke voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat doordat bij levering is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Garantie overige producten

 1. U heeft recht op garantie wanneer een artikel binnen de garantietermijn schade of een defect vertoond.
 2. Wanneer vast komt te staan dat u recht heeft op garantie, zal de leverancier het artikel (gedeeltelijk) vergoeden, vervangen of repareren. De hoogte van deze vergoeding of vervanging is afhankelijk van de schade en het onderdeel wat beschadigd is
 3. Slijtage, verkeerd of intensief gebruik en gebruikersschade vallen niet onder garantie.
 4. Elk product heeft een bepaalde garantietermijn. Deze termijn hangt af van de functie van het product, de verwachte levensduur en de kwaliteit. Wij hanteren voor producten altijd de garantietermijn van de leverancier.
 5. Een garantieaanvraag wordt altijd beoordeeld door de leverancier.
 6. Stuur uw garantieaanvraag in via de e-mail: service@furwood.nl. Verstuur bij een garantieaanvraag altijd het factuurnummer, een duidelijke klachtomschrijving, de wijze waarop de schade ontstaan is en beeldmateriaal (indien nodig een video) van het artikel of onderdeel waarop de klacht duidelijk te zien is.